درباره محصول

قطعات مختلف فومی

ساخت قطعات مختلف فومی

قطعات مختلف فومی:

  • نمای زیر لوستری
  • نمای نور مخفی
  • اجرای دکور زیر سقف، روی دیوار و اماکن اداری
  • اجرای دکور مغازه ها، سالن های نمایش، مهد کودک ها و مدارس