درباره محصول

ورق گرمایش از کف

ورق پلی استایرن با چگالی مخصوص جهت عایق بندی کف ساختمان ها

ورق پلی استایرن با چگالی مخصوص جهت عایق بندی کف ساختمان ها و اجرای سیستم گرمایش مورد استفاده قرار می گیرد.


ویژگی های این محصول:

  • نیاز به قفل و بست های پلاستیک جهت فیکس کردن لوله ها نمی باشد.
  • طراحی این محصول به گونه ای است که کمترین اتصال بین لوله و تکیه گاه برقرار است که باعث انتقال حرارت بیشتر از لوله به سطح خارجی می شود