درباره محصول

ورق زیر ایرانیتی

در اندازه و دانسیته های مختلف

این محصول در طول 200 و عرض 100و 120 سانتی متر و در ضخامت های مختلف و با دانسیته های 10 الی 25 کیلوگرم بر متر مکعب، مناسب جهت عایق بندی زیر ایرانیت می باشد.